SYSAV

Avdelningschef Underhåll

Om Sysav
Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 
Så lyder Sysavs vision. Vårt fokus på hållbarhet, miljö och innovation i samarbete med andra har gjort att företaget är internationellt erkänt inom hållbar avfallshantering, vilket vi är mycket stolta över. Moderbolaget Sysav hanterar och behandlar hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner. Dotterbolaget Sysav Industri hanterar avfall från industrier och företag, erbjuder rådgivning och tar även emot och behandlar en mindre del utländskt avfall. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling inom avfallshantering. Sysav ägs av de 14 sydligaste kommunerna i Skåne. Cirka 300 personer arbetar inom koncernen som omsätter cirka 900 miljoner kronor. Se: 
www.sysav.se

 

Om verksamheten
Sysavs operativa verksamhet kommer från och med årsskiftet att bedrivas inom tre huvudområden: Anläggningar för energiproduktion & matavfallshantering, Återvinningsanläggningar samt Anläggningar för Farligt avfall & logistik. I samband med omorganisationen bildar vi en ny avdelning som får ansvaret för Sysavs gemensamma behov av avhjälpande och förebyggande underhåll. 
Avdelningen kommer att bestå av fem enheter: Planering, Projekt, Mekaniskt underhåll / Förråd och lager, El & Instrument samt Fastighetsunderhåll & FM. Utöver att driva och utveckla underhållsarbete och underhållsprocesser kommer avdelningen att ansvara för planering och genomförande av återkommande revisoner samt teknikrelaterade anläggningsprojekt / investeringar. Avdelningens arbete sker i ett mycket nära samarbete med drift- och anläggningsansvariga inom respektive huvudområde.Arbetsuppgifter
Den nyinrättade tjänsten som Avdelningschef för Underhåll ger dig stora möjligheter att vara med från början och påverka hur vi fortsätter att utvecklas inom planering, styrning och utförande. 
De olika enheterna inom underhållsavdelningen består av kunniga medarbetar och enhetschefer. 
Men som alltid när konstellationen är ny behöver du som chef, både bygga team och etablera nya och strukturerade arbetssätt och processer. Du kommer att ha ett direkt personalansvar för planeringsenheten samt fyra direktrapporterande enhetschefer. Rollen medför ett övergripande budgetansvar. Du ingår i Sysavs operativa ledningsgrupp och rapporterar direkt till COO.  

Du kommer att ansvara för:

  • Att leda, organisera samt säkerställa att avdelningens verksamhet bedrivs på bästa möjliga sätt med hänsyn till chefer och medarbetares kunskap, arbetssätt och utvecklingsbehov
  • Att övergripande leda underhållsavdelningens arbete, i linje med Sysavs strategiska mål
  • Att rätt rutiner används och att arbetet sker på ett säkert sätt (rollen medför arbetsmiljöansvar)
  • Att arbetet inom avdelningen och dess enheter bedrivs med bästa möjliga balans mellan avhjälpande och förebyggande underhåll
  • Att säkerställa / upphandla material och tjänster för Sysavs samlade behov av underhåll (tillsammans med Inköpsavdelningen)

Ditt ansvar är att äga, förvalta samt utveckla avdelningens arbete genom att aktivt arbeta med målstyrning, ledarskap, ständiga förbättringar och kostnadskontroll. Ditt arbete utförs i ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och du är placerad på Sysavs huvudkontor, i Malmö.

 

Kompetens/Egenskaper
Vi tror att du har en eftergymnasial utbildning, högskoleingenjör eller motsvarande, och att du har en flerårig yrkesbakgrund som chef inom liknande verksamhet. Du får gärna komma ifrån branschen, men det är inget krav. Vi utgår ifrån att du har en bakgrund inom underhåll och är van vid att styra och utveckla en teknikintensiv verksamhet. (t.ex.: processindustri, anläggningsdrift, styr- & reglerteknik, fastighetsunderhåll eller infrastruktur) Det är viktigt för oss att du har ett bevisat gott ledarskap och en tidigare erfarenhet av att utveckla och driva en verksamhet, i ett nära samarbete med dina medarbetare. Vi förutsätter att du har körkort och att du behärskar svenska och engelska, i tal och skrift.

Som person har du ett genuint intresse för dina medarbetare, ledarskap, planering och teknik. 
Ser möjligheter och utmaningar som något positivt och är öppen, prestigelös. Du är tydlig, positiv och skapar ett engagemang som får andra att ta ansvar för sina mål och uppgifter. Din helhetssyn och din förmåga att arbetsleda (prioritera, delegera, fördela) är något du vet att andra ser som en av dina starkaste sidor. Naturligtvis är du en utmärkt kommunikatör, såväl skriftligt som muntligt.

 

Välkommen med din ansökan


Efter fullgjord registrering finns du med i deras databas, och kan därmed bli kontaktad även vid deras kommande rekryteringar.

Urval och intervjuer sker fortlöpande.

 

Sista ansökningsdag: 2017-11-03.

 

Kontaktperson  
I denna rekrytering samarbetar Sysav med PAf Rekrytering, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Björn Larsson för information, tel. 072-572 36 70, E-post: 
Bjorn.Larsson@pafrekrytering.se
Sysavs fackliga organisationer når du via vår växel 040-635 18 00.

 

Ansök nu

Sista ansökningsdag : 3 november . Arbetsort : Malmö . Publicerat : 10 oktober

Kategorier : Chef & Ledning


Senaste jobben från SYSAV

Alla jobb hos SYSAV

Liknande jobb Avdelningschef Underhåll